Kalite ve Sürdürülebilirlikte Mükemmellik: STR Dent’in ISO Sertifikaları

STR Dent olarak, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sunarken kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönetimine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, uluslararası standartlara uygunluğumuzu kanıtlamak ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek amacıyla çeşitli ISO sertifikalarına sahibiz.

ISO 50001: Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 sertifikası, enerji yönetim sistemimizin uluslararası standartlara uygunluğunu belgeler. STR Dent olarak, enerji verimliliğini artırmak, kaynakları etkin kullanmak ve karbon ayak izimizi azaltmak için sürekli çaba sarf ediyoruz. Bu sertifika, işletmemizin enerji performansını izlemesine ve iyileştirmesine yardımcı olur.

ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Personelimizin ve müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği standartlarına sıkı sıkıya bağlıyız. ISO 45001 sertifikası, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin etkinliğini kanıtlar ve iş yerinde riskleri azaltmak için sürekli çaba gösterdiğimizi belgeler.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi

Müşteri memnuniyetini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için ISO 9001 sertifikasına sahibiz. STR Dent olarak, sürekli eğitim, kalite kontrol süreçleri ve müşteri geri bildirimlerini kullanarak hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Bu sertifika, müşterilerimize en yüksek kalitede hizmet sunduğumuzu kanıtlar.

ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi

Çevre dostu uygulamaları teşvik etmek ve çevresel etkimizi azaltmak için ISO 14001 sertifikasına sahibiz. STR Dent olarak, atık yönetimi, enerji verimliliği ve yeşil tedarik zinciri gibi çevresel konularda sürekli iyileştirmeye odaklanıyoruz. Bu sertifika, doğal kaynakları korumak ve çevreye duyarlı bir işletme olarak bilinmemize yardımcı olur.

STR Dent olarak, ISO sertifikalarına sahip olmanın bize getirdiği sorumluluğun bilincindeyiz ve müşterilerimize ve topluma karşı taahhütlerimizi yerine getirmek için çalışıyoruz.

    CLICK HERE TO SEE KVKK CLARIFICATION TEXT

    İletişim Kurulmasına Açık Rıza veriyorum