Diş Çekimi

Diş çekimi nedir?

Diş hekimliğinde bilim ve teknolojinin gelişmesi sayesinde öncelik, dişi doğal haliyle tedavi etmek ve korumaktır. Diş çekimi, bir dişin soket adı verilen yuvasından çıkarılmasıdır. Diş çekimi genellikle tedavinin mümkün olmadığı durumlarda kullanılır. Diş çekimi, diş hekimi veya ağız cerrahı tarafından lokal, genel, intravenöz anestezi veya bunların bir kombinasyonu altında nispeten hızlı bir ayakta tedavi prosedürü olarak gerçekleştirilen bir dişin kemik yuvasından cerrahi olarak çıkarılmasına verilen addır. Basit diş çekimi, hasta lokal anestezi altındayken ağızda görünen dişlerin çekilmesi için kullanılan bir tekniktir.

Bazı durumlarda erişkinlerde dişlerin çekilmesi gerekebilir. Çocukluk çağında süt dişlerinin yerine yetişkin dişlerinin kullanılması ideal olsa da, çeşitli nedenlerle diş çekimi gerekebilir. Bu nedenlerin en yaygın olanı, dişlerin travma veya çürükler nedeniyle tamir edilemeyecek kadar hasar görmesidir. Ayrıca diş hekimleri, özellikle çeneye tam olarak oturmayan ve ortodontik tedavi gerektiren çok sayıda diş varsa, başlangıç ​​hazırlığı olarak dişlerin ağızdan çekilmesini uygun görebilirler. Benzer durumlarda, diş eti veya 20 yaş dişlerinin üzerine çıkmayan dişler için etkilenen diş çekilebilir. Diş çürüğü veya diş hasarı pulpanın çekirdeğine, diş içi sinirlere ve kan damarlarına yayıldığında ağızdaki bakteriler girerek enfeksiyona neden olabilir. Bu durum genellikle kanal tedavisi ile düzeltilebilir ancak enfeksiyon çok şiddetliyse ve antibiyotik ya da kanal tedavisi yeterli değilse enfeksiyonun yayılmasını önlemek için dişin çekilmesi gerekebilir. Benzer bir durumda, kemoterapi veya organ nakli için kullanılan ilaçlar nedeniyle bağışıklık sistemi tehlikeye girdiğinde, diğer bazı tıbbi komplikasyonlar nedeniyle, diş enfeksiyonu riski bile dişi çekmek için yeterli bir neden olabilir.

Periodontal (diş eti) hastalığı: Periodontitis nedeniyle dişler sallanırsa, dişleri çevreleyen ve destekleyen doku ve kemiklerin iltihaplanması, periodontal hastalık olarak adlandırılır, bir veya daha fazla dişin çekilmesi gerekebilir.

Gömülü diş çekimi nedir?

20’lik diş çekimi genellikle 20’li yaşlarda dişlerle ilgili bir sorun nedeniyle yapılır. İlk insanların beslenme koşulları farklı olduğu için arka dişlere de ihtiyaçları vardı ama zamanla yiyecekler kolay yenilip yumuşayınca çeneleri küçüldü ve 20 yaş dişlerine gerek kalmadı. 20 yaş dişleri kendine yer bulmakta zorlanır ve diğer dişler gibi çıkmazlar. Yer bulamayan 20 yaş dişleri ön dişi iterek sıkıştırır. Bu baskı çarpışıklık da yaratır. Diğer dişlerden geride olmaları, çevredeki diş etlerinin normal anatomik yapıda olmasını engeller ve kolayca iltihaplanır. Yirmilik dişler olarak da bilinen yirmi yaş dişleri, en son çıkan yetişkin dişleridir. Çenenin arka kısmında bulunan azı dişleri olan 20 yaş dişleri genellikle çenenin yapısına uymaz ve çoğu kişide ağrı, apse oluşumu ve rahatsızlıklara neden olur. Bu nedenle, birçok yirmi yaş dişinin diş çekimi veya diş ameliyatı ile çıkarılması gerekir. Bu problemler çenede 20 yaş dişleri için yeterli boşluğun olmamasından kaynaklanır. Verdiği şiddetli ağrının yanı sıra çene yapısını zayıflatabilir ve diğer komşu dişlerin sağlığına da zarar verebilir. Bu nedenle 20 yaş dişleri çıktığında diş hekimlerine muayene olmakta fayda vardır. Çene yapısı düzgün olan kişilerde 20 yaş dişlerinin çekilmesine gerek yoktur. Bazı durumlarda yirmilik dişler diş etlerinde kalabilir ve yanlış çene yapısından dolayı yanlış açıyla çıktıkları için dışarıdan görünmeyebilirler. Gömülü 20’lik dişler olarak adlandırılan bu dişler genellikle kendi kendine ağrı verir. Çene ve diş yapısının olumsuz etkilenmemesi ve apse gibi istenmeyen sorunların önüne geçilmesi için diş kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Düzenli diş muayenesi sırasında 20 yaş dişlerinin görünümü ve gelişimi takip edilebilir, olumsuz durumlarda ağız ve diş sağlığına zarar vermeden dişler çekilebilir.

Diş çekimi nasıl gerçekleşir?

Çoğumuz diş çekiminden korksak da aslında lokal anestezi altında yapılan çok basit bir işlemdir. Diş hekimi öncelikle hastanın genel durumunu ve dişlerin sağlığını kontrol eder. Dişin ve çevresindeki kemiğin yumuşak dokularının şeklini, uzunluğunu, konumunu ve durumunu röntgen filmi ile inceler ve duruma göre kesin tanı koyar. Basit bir cerrahi işlemle lokal anestezi altında bölge uyuşturulduktan sonra elevatör ile diş serbestleştirilir ve diş hekiminin isteği üzerine çekilir. Vakanın durumuna göre kemik şekillendirme gerekebilir. Diş çekimleri, diş hekimlerinin yanında ameliyat yapmak için özel olarak eğitilmiş ağız cerrahları tarafından yapılabilir. Diş çekilmeden önce diş hekimi, dişin çekildiği bölgeyi uyuşturmak için hastaya lokal anestezik enjeksiyon yapar. Bazı durumlarda, özellikle hasarlı bir yirmilik dişi çıkarmak için diş hekimi daha güçlü bir genel anestezi kullanabilir. Bu genel anestezi ağrıyı önler ve işlem sırasında sizi uyutur. Diş hekimi dişi kaplayan diş etlerini ve kemik dokusunu keser. Daha sonra dişi forseps ile kavrar ve çene kemiğinden normalde dişi yerinde tutan bağlardan çıkarmak için hafifçe ileri geri hareket ettirir. Bazı durumlarda, çıkarılması zor olan bir diş birkaç parça halinde çıkarılabilir. Diş çekiminden sonra kanama olması doğaldır ve gereklidir. Dişin bıraktığı boşlukta genellikle bir pıhtı oluşur. Diş hekimi diş boşluğuna bir gazlı bez yerleştirir ve hastaya kanamayı durdurmak için ısırmasını söyler. Bazı durumlarda, diş hekimi çekim bölgesinde diş etinin kenarlarını kapatmak için kendiliğinden eriyen dikişler atabilir. Bazen yuvadaki pıhtı serbest kalır ve yuvadaki kemiği açığa çıkararak düşer. Bu acı verici ve riskli bir durumdur. Septik (bakteriyel) yuva adı verilen bu duruma kuru yuva da denir. İyileşmenin başlaması için bir pıhtı oluşması gerektiğinden, diş hekimi yuvaya birkaç gün antiseptik veya antibiyotik ağrı giderici bir macun uygulayabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Diş çekimi ağrılı bir işlem midir?

Diş çekimi anestezi altında yapılır ve işlem sırasında ağrı hissedilmez ancak tedavi sonrasında ağrı oluşabilir. Ortaya çıkan ağrı ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilecek düzeydedir.

Çekim sonrası şişlik oluşur mu?

Yanakta şişlik yani ödem gelişimi dişin konumuna göre ve kişiden kişiye değişir. Şişliği önlemek için ilk 24 saat yanak bölgesine soğuk kompres uygulanmalıdır. Bölgede bir miktar şişlik normaldir ve iyileşme için gereklidir.

Gömülü diş çekimi ile diş çekimi arasındaki fark nedir?

Gömülü çekim, 20 yaşındaki bir dişin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Diş çekimi ise açıkça hasarlı ve tedavi edilemez dişlerin çıkarılmasıdır.