STR DENT misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirerek, çalışanların etkin ve verimli olabilmesini ve bu doğrultuda uyumlu bir iş ortamı oluşturulmasını sağlamaktır.

Bu anlayışla STR DENT, güncel ve insan odaklı İnsan Kaynakları uygulamaları ile eğitime, gelişime açık, motivasyonu ve kurum aidiyeti yüksek çalışanlara sahip olma ilkesini benimsemiştir.

Personel verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak, etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kişisel gelişim (kariyer yapma) imkanı sağlamak, her kademede ki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek, açık iletişim ortamı sağlamak, çalışanların şirket değerlerini benimseyip yaşatabilecekleri istikrarlı ve huzur veren bir çalışma ortamı yaratabilmektir.

 • AÇIK KADROLAR

Sağlıkta uluslararası kalite standartlarını ortaya koyan özel klinik ve hastanecilik sektöründe ilklere imza atan Str Dent, sizleri bekliyor.

 • Çalışma süresi boyunca mesleki eğitimlerle kendini geliştirmek ve iyi bir kariyer sahibi olmak isteyen;
 • Lise veya yüksekokulu mezunu,
 • Gelişime ve öğrenmeye açık,
 • Gelecekle ilgili hedefleri olan,
 • Yazılı ve sözlü iletişimi güçlü,
 • Takipçi, hızlı ve dinamik,
 • Güleryüzlü,
 • Ekip çalışmasına inan YENİ MEZUN ADAYLARIN başvurularını bekliyoruz. 

Genel başvurularınız için lütfen İş Başvuru Formunu doldurunuz. Bu site kanalıyla yapılan bütün başvurular, gizlilik esasına göre sadece Str Dent tarafından görülür ve değerlendirilir.

 • STAJYER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

STR DENT’de staj hakkı kazanan öğrenciler staja başladığında aşağıda bulunan kurallara uyum konusunda sorumludurlar:

 • Staj başlangıç ve bitiş tarihleri, staj başvuru formlarına göre; staj dönemi, staj yapılacak bölümlerin kontenjanı ve uygun oldukları tarih göz önüne alınarak tespit edilecektir.
 • Staj bölüm yöneticisinin sorumluluğunda sürdürülecektir.
 • Staj değerlendirme formları, staj sona ermeden iki gün evvel bölüm yöneticisine teslim edilecektir. Yönetici tarafından doldurulan form, gizli olarak İnsan Kaynakları yetkililerine gönderilecektir. Son imza ve kaşeler tamamlandıktan sonra; kapalı zarf ile stajyere elden verilecektir.
 • Staj defterlerinin staj süresi içinde doldurulmasına özen gösterilecektir. Defter, staj bitiminden iki gün evvel tamamlanacak ve bölüm yöneticisine teslim edilecektir. Staj defterinde, STR DENT’nden dışarı çıkartılmasında sakınca görülebilecek belge, bilgi, proje, rapor ve materyallerin yer almaması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda bölüm yöneticisi staj defterini imzalamayacaktır.
 • Stajyer, bölüm çalışanları, hasta bilgileri, anlaşmalı kurumlar, hizmet alınan firmalar, STR DENT ile ilgili kurumun aleyhine olabilecek tıbbi, ticari, mali, kurumsal, kişilere özel, vb. her türlü bilgiyi, sırrı saklamakla ve bunları açıklamamakla yükümlüdür.
 • Stajyerler, STR DENT’in kendisine verdiği görevinin dışındaki her hangi bir konuda, hasta ve hasta yakınları ile iletişime girmemelidir.
 • Stajyerler, “STR DENT Kılık Kıyafet Prensipleri”ne uymakla yükümlüdür.
 • Stajyer öğrenciler, STR DENT dahilinde kendilerine verilen kimlik kartlarını mesai süresince yakalarına takacaklar ve staj bitim günü, PDKS geçici kartları ile birlikte Özlük Yönetimi birimine teslim edeceklerdir.
 • Stajyer, staj süresinin son günü sorumlu departman olan İnsan Kaynakları bölümüne giderek staj defterindeki gerekli son imzaları, kaşeleri tamamlayarak “Staj Değerlendirme Formu”nu dolduracaktır.
 • STR DENT’de staja başlayan öğrenciler yukarıda yazılı olan bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.