6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, STR tarafından telefonuma, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla sms gönderilmesine arama yapılmasına ilişkin STR DENT HASTAHANELERİ SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SMS ve ARAMA ABONELERİNE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ’ni okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında, yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde bahsi geçen kişisel verilerimin STR tarafından işlenmesine 6698 sayılı Kanun kapsamında açık rıza gösterdiğimi ve bu rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi kabul ve beyan ederim.