DİŞ ÇEKİMİ HASTA ONAM FORMU

 • Sizi bilgilendirmek ve tedavinize başlamak için onayınızı almak üzere hazırlanmış olan
 • bu formu okuyarak sonundaki bölümleri doldurmanız ve imzalamanız gerekmektedir.
 • Katılımınız ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
 • Diş çekimi; ister zor ister rutin bir çekim olsun cerrahi bir işlemdir ve geri dönüşü yoktur.
 • Her cerrahi işlemde olduğu gibi bazı riskler mevcuttur. Bu riskler aşağıdakilerle sınırlı
 • olmamak üzere şöyle sıralanabilir:
 • 1. Şişlik ve/veya kızarıklık, cerrahi alanda rahatsızlık,
 • 2. Ağız köşelerinde gerilmeye bağlı kızarıklık ve çatlama,
 • 3. Enfeksiyon gelişmesi ve yaranın geç iyileşmesi,
 • 4. Kuru soket; genellikle yetersiz bakım sebebiyle cerrahiden birkaç gün sonra başlayan
 • çene ağrısı; özellikle yirmi yaş dişleri olmak üzere alt çene çekimlerinde daha sık
 • rastlanır.
 • 5. Özellikle geniş dolgu ve kuronların varlığında komşu dişin zarar görmesi,
 • 6. Dişetlerinde, dudakta, dilde, dişlerde ve çene ucunda duyu kaybı veya duyu azalması.
 • Özellikle yirmi yaş dişi gibi kökleri sinirlere yakın olan dişlerde görülebilir. Hemen her
 • zaman hissizlik normale döner, fakat çok nadir olarak kalıcı olabilir.
 • 7. Trismus; iltihap veya şişmeye bağlı olarak ağız açmada kısıtlılıktır.
 • 8. Kanama-şiddetli kanama sık değildir. Fakat sızıntı şeklinde kanama birkaç saat
 • devam eder.
 • 9. Çekimden sonra keskin köşeler ve kemik basamakları çekim boşluklarında oluşabilir.
 • Bunlar yeni bir cerrahi müdahaleyle düzeltilirler.
 • 10. Kök parçalarının tam çıkarılmaması. Sinüsler veya sinirler gibi önemli oluşumlara
 • zarar vermemek için bazen küçük kök parçaları bırakılabilir.
 • 11. Sinüs ilişkisi; üst çene arka dişlerin kökleri sinüslere çok yakındır ve bazı durumlarda kök
 • parçaları sinüse kaçabilir veya sinüsler ile ağız arasında bir açıklık oluşabilir; bu
 • durumlarla özel ilgilenilmesi gerekir.
 • 12. Çene kırıkları; çok nadir olmakla birlikte zor ve derin gömülü diş çekimlerinde oluşması
 • mümkündür.
 • Cerrahi işlemlerin çoğu rutindir ve önemli komplikasyonlar beklenmemektedir. Oluşan
 • komplikasyonlar da küçük ve kolayca tedavi edilebilen durumlardır.

Çekim yapılacak diş:

Hasta veya Hastanin Yasal Temsilcisi* – Yakinlik Derecesi

Adi-Soyadı : …………………………………………………………………………………………..

T.C. Kimlik No su Adresi : …………………………………………………………………………………………..

Telefon : …………………………………………………………………………………………..

Imza : …………………………………………………………………………………………..

Hekimin: …………………………………………………………………………………………..

Adi-Soyadı : …………………………………………………………………………………………..

Tarih imzası : …………………………………………………………………………………………..* Yasal Temsilci: Vesayet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne-baba, bunlarin bulunmadigi durumlarda 1. derece kanuni mirascilardir (hasta yakininin isminin yaninda yakinlik derecesini belirtiniz)